Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013 Radisson Blu Park Hotel,
Αθήνα

Το συνέδριο

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της χώρας μας επηρρεάζονται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και των διεθνών εξελίξεων, σε θέματα όπως:

 • η παγκοσμιοποίηση των αγορών
 • η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των τιμών τους
 • η αυξημένη πλέον εξάρτηση της πρωτογενούς παραγωγής από την υπόλοιπη οικονομία
 • οι διαφορετικές ανάγκες στην κατανάλωση
 • η αδύναμη θέση των αγροτών και των επιχειρήσεών τους στην αλυσίδα τροφίμων
 • τα εντεινόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα λόγω των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών
 • οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας, της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και της καινοτομίας

Πρόσφατα συμπεράσματα έρευνας σχετικής με το παρόν και το μέλλον των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα κατέληξαν ότι περίπου οι μισές αγροτικές εκμεταλλεύσεις της χώρας, δηλαδή 423.000 σε σύνολο 923.000, θα είναι σε λίγα χρόνια «εκτός αγοράς». Οι εκμεταλλεύσεις αυτές ήδη δεν πληρούν τους όρους των κοινοτικών προδιαγραφών από πλευράς καλλιεργούμενης έκτασης, ύψους επενδύσεων, αριθμού απασχολουμένων, χρήσης εξοπλισμού κ.λπ.

Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η παραγωγή και εμπορία φρούτων και λαχανικών. Οι μεγάλες καταναλώσεις φρούτων και λαχανικών που καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή έχουν ισχυροποιήσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ο οποίος κατέχει το 15% του συνολικού τζίρου που πραγματοποιείται στην εγχώρια αγορά ειδών διατροφής.

Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, οι οποίες για να αναγνωριστούν χρειάζονται νέα αντίληψη για θέματα όπως η οργάνωση και η διοίκηση της παραγωγής, η ποιότητα, η τυποποίηση, η πιστοποίηση, οι δίαυλοι διάθεσης προϊόντων, η εξεύρεση πόρων, το marketing κ.λπ.

 • ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑγροTerra
ΑγροTerra
παραγωγή
παραγωγή
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
AγροΤύπος αε
AγροΤύπος αε
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team