Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013 Radisson Blu Park Hotel,
Αθήνα

Στόχος του συνεδρίου

Στο Sustainable Agriculture & Bioeconomy Conference 2013 πρόκειται να αναδειχθούν οι σύγχρονες απαιτήσεις για νέες μορφές συνεργασίας, από το πολλαπλασιαστικό υλικό, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις νέες υποσχόμενες καλλιέργειες ή εκτροφές, τη μεταποιητική βιομηχανία μέχρι και την αλυσίδα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων.

Ο Αγρότης του ''σήμερα'' είναι απαραίτητο να αξιοποιήσει και να προωθήσει καινοτόμες λύσεις, να εφαρμόσει πιστά τις αρχές της αειφορίας και της αρχής διαχείρισης των περιορισμένων φυσικών πόρων. Η τρέχουσα αναμόρφωση της ΚΑΠ δίνει προτεραιότητα: στην ασφάλεια των τροφίμων, στο δίκαιο εμπόριο, στη γεωργική δραστηριότητα, στην ποιότητα των τροφίμων, στη βιοποικιλότητα, στο περιβάλλον, στην αποζημίωση για τη διατήρηση των δημοσίων αγαθών και στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη.

Στόχος του Sustainable Agriculture & Bioeconomy Conference 2013 είναι μέσω στοχευμένων επιχειρηματικών case studies να επικοινωνηθούν οι βέλτιστες πρακτικές και τα συνακόλουθα οφέλη από νέες καλλιέργειες, σύγχρονες μορφές συνεργασίας, νέους τρόπους καλλιέργειας και εκμετάλλευσης, νέες τεχνολογίες, αποδοτικότερη διαχείριση ενέργειας, επεξεργασία λυμάτων και επαναχρησιμοποίησή τους, καινοτομίες, εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων.

Οι ευκαιρίες σήμερα επαναπροσδιορίζονται μέσα από τις παγκόσμιες εξελίξεις και στο συνέδριο πρόκειται να επισημανθούν και να αναδειχθούν.

  • ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
  • ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑγροTerra
ΑγροTerra
παραγωγή
παραγωγή
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
AγροΤύπος αε
AγροΤύπος αε
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team