Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013 Radisson Blu Park Hotel,
Αθήνα

Ανάλυση θεματολογίας

Οι βασικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου που θα αναπτυχθούν είναι οι παρακάτω:

 • Η αγροτική παραγωγή, κύριος πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
 • Καινοτομίες, υποδομές & τεχνολογίες για την αγροτική ανάπτυξη
 • Αειφόρος αγροτική παραγωγή
 • Ορθολογική διαχείριση νερού
 • Ο αγροτικός κλάδος στη μεταπετρελαϊκή εποχή
 • Από το ελληνικό χωράφι στο παγκόσμιο ράφι (Ποιότητα, εξαγωγές, αγροτικές χρηματοδοτήσεις και ασφαλίσεις)

Τα επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τα εξής σημεία:

 • Νέες καλλιέργειες (υδροπονία, αεροπονία, διαχείριση παραγωγής προϊόντων, αρωματικά φυτά, super foods κ.ά.)
 • Νέα προϊόντα-υπηρεσίες
 • Χρηματοδοτήσεις & Ασφαλίσεις
 • Τεχνικές λύσεις για αύξηση παραγωγικότητας και βιώσιμη διαχείριση πόρων
 • Έδαφος και Περιβάλλον
 • Θερμοκήπια, Κτηνοτροφικά κτίρια, Γεωργικά Μηχανήματα
 • Αυτοματισμοί και Γεωργία Ακριβείας
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Αρδεύσεις, στραγγίσεις
 • Διαχείριση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών αποβλήτων
 • Βιοενέργεια
 • Επεξεργασία λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑγροTerra
ΑγροTerra
παραγωγή
παραγωγή
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
AγροΤύπος αε
AγροΤύπος αε
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team